Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Groene schoolplein Looschool feestelijk geopend

dinsdag 28 september 2021

In de zomer is het schoolplein van de Looschool volledig opgeknapt. Ouders en leerkrachten hebben hard gewerkt om het plein te vergroenen. Op vrijdag 24 september werd het plein feestelijk geopend door wethouder Liesbeth Vos – van de Weg. Er was een markt en er waren verschillende activiteiten te doen. Het vernieuwde schoolplein is ook buiten schooltijden voor kinderen open om op te spelen.

Vergroening

Directeur Anne van den Noort is blij met de aanpassingen: “Omdat de Looschool sinds 2018 een continurooster heeft, spelen leerlingen onder schooltijd meer op het plein. Dit plein bestond vooral uit tegels en enkele toestellen waren verouderd. Voor ons reden genoeg om het plein te vergroenen, met een prachtig resultaat. We vinden bewegen en een prettig, positief speelklimaat heel belangrijk. Beide zaken komen op dit mooie schoolplein samen.”

Naast dat tegels verdwenen, werd de wadi bij het plein aangetrokken en kreeg een speelfunctie. Er zijn hoogteverschillen in het plein aangebracht en er is ruimte voor struingroen, moestuinbakken en een buitenklas. Daarnaast kunnen de kinderen nu ook genieten van een waterspeelplaats en een grote familieschommel.

Opening plein Looschool 1

Feestelijke opening

Op vrijdag 24 september was er ruimte voor een feestelijke opening. Die kon rekenen op veel publieke belangstelling. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg opende het vernieuwde plein en wees op de positieve effecten van een groen plein: “Uit onderzoek blijkt dat groene schoolpleinen een positief effect hebben op het welzijn van jonge leerlingen. Ze vinden school leuker, hebben meer vrienden en worden minder gepest. Ook leerkrachten merken vaak dat kinderen op een groen schoolplein minder ruzie maken.” Daarnaast was er ook aandacht voor de buitenklas en de waterdoorlatende ondergrond: “Ik ben blij met de ruimte voor buiteneducatie en met minder stenen zijn jullie klaar voor de klimaatverandering”, aldus de wethouder. Zij was daarnaast erg dankbaar voor alle partijen die een bijdrage leverden aan het plein.

Naast het officiële gedeelte was er een markt met hapjes en drankjes. Ook kon men meedoen aan een verloting, bubbelvoetbal en een spellencircuit van Goed Bezig Oldebroek. Met de opbrengst worden de laatste materialen voor het plein bekostigd.

Opening plein Looschool 2

Realisatie

Om het hele proces van idee naar realisatie te begeleiden was Rudolf Huberts, buurtsportcoach van Goed Bezig Oldebroek betrokken. Hij prees vooral de vrijwilligers in ’t Loo: “Het is echt uitzonderlijk wat deze school heeft gerealiseerd met zelfwerkzaamheid. Er is door vrijwilligershanden en sponsoring zo’n €30.000 bespaard, dat is 40% van de begroting!” Daarnaast verwees hij ook naar de succesvolle acties die de school op touw zette en de bijdrages van fondsen en lokale partijen. “Bijzondere dank gaat uit naar de bijdrages van de provincie Gelderland, gemeente Oldebroek, Waterschap Vallei en Veluwe, het Rabofonds en Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook een aantal lokale bedrijven stelde materiaal of mankracht beschikbaar.”

Recente nieuwsitems