Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Fonds Kinderhulp

Het Fonds Kinderhulp is er voor kinderen die opgroeien in armoede. Zij kunnen hierdoor geen fiets of zwemles betalen. Een te grote uitgave waarbij bijvoorbeeld ook een bijdrage vanuit het Jeugdfonds niet voldoende is. Het Fonds Kinderhulp kan als vangnet dienen. Namens hun ouders of verzorgers kan een intermediair een aanvraag doen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of Goed Bezig Oldebroek. Zij dienen deze in bij Fonds Kinderhulp. Het eventueel toegekende geld wordt direct naar de aanbieder gestort.

Regels fonds Kinderhulp Oldebroek

• Eerst moet gebruik gemaakt worden van het Jeugdfonds of andere voorliggende voorzieningen. Voor een niet te dichten financieel gat kan je een aanvraag doen.
• Een aanvraag kan alleen ingediend worden door intermediairs van het Jeugdfonds in de gemeente Oldebroek. Zij kunnen het ingevulde aanvraagformulier sturen naar kmooren@oldebroek.nl of e.vanwilgenburg@cjgoldebroek.nl.
• De ouder/verzorger is met de aanvragende intermediair verantwoordelijk voor het zo compleet mogelijk invullen van het aanvraagformulier.
• Er kunnen geen aanvragen met terugwerkende kracht ingediend worden.
• Goed Bezig Oldebroek / CJG informeert ouders en intermediair over het al dan niet goedkeuren van de aanvraag.
• Goed Bezig Oldebroek / CJG vraagt de factuur op bij de aanbieder voor het toegekende bedrag.
• Goed Bezig Oldebroek / CJG zijn slechts tussenpersoon en niet aansprakelijk voor het beoordelen van de aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over een aanvraag of de mogelijkheden kunt u contact opnemen met het CJG via Esther van Wilgenburg (e.vanwilgenburg@cjgoldebroek.nl of 06 82 096 291) of met Goed Bezig Oldebroek via Karlijn Mooren (kmooren@oldebroek.nl of 038 375 8658).


Klik hier voor het aanvraagformulier van het fonds Kinderhulp.