Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Fonds Kinderhulp

Het Fonds Kinderhulp is er voor kinderen die opgroeien in armoede. Zij kunnen hierdoor geen fiets of zwemles betalen. Een te grote uitgave waarbij bijvoorbeeld ook een bijdrage vanuit het Jeugdfonds niet voldoende is. Het Fonds Kinderhulp kan als vangnet dienen. Namens hun ouders of verzorgers kan een intermediair een aanvraag doen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of Goed Bezig Oldebroek. Zij dienen deze in bij Fonds Kinderhulp. Het eventueel toegekende geld wordt direct naar de aanbieder gestort.

Regels fonds Kinderhulp Oldebroek

Meer informatie

Voor meer informatie over een aanvraag of de mogelijkheden kunt u contact opnemen met het CJG via Esther van Wilgenburg (e.vanwilgenburg@cjgoldebroek.nl of 06 82 096 291) of met Goed Bezig Oldebroek via Karlijn Mooren (kmooren@oldebroek.nl of 038 375 8658).


Klik hier voor het aanvraagformulier van het fonds Kinderhulp.