Het online sportplatform van de gemeente Oldebroek

Goed Bezig Oldebroek

Combinatiefunctionarissen Sport en Gezondheid Goed Bezig Oldebroek
De combinatiefunctionaris sport en gezondheid is een bruggenbouwer tussen buurt, onderwijs, sport en gezondheid. Samen met basisscholen, sportverenigingen en instellingen werken wij door middel van sport en gezondheid aan de ontwikkeling van kinderen en hun omgeving. We zijn in dienst van de Gelderse Sportfederatie en werken in opdracht van de gemeente Oldebroek. Wil je meer weten over hoe de gemeente Oldebroek invulling geeft aan sport en bewegen, bekijk dan de Sportnota gemeente Oldebroek 2018-2021.

Taken combinatiefunctionaris
De combinatiefunctionarissen sport en gezondheid organiseren activiteiten die erop zijn gericht om kinderen en jongeren meer te laten bewegen en kennis te laten maken met verschillende sportactiviteiten en sportverenigingen die de gemeente rijk is. Ook op het gebied van gezondheid proberen we de gezonde keuze in de omgeving van de jeugd makkelijker te laten worden. Daarnaast zorgen wij voor een structurele verbinding tussen scholen, instellingen, sportverenigingen en buurten.
Hierbij dragen wij op de deelnemende scholen zorg voor het bewegingsonderwijs, pauzeactiviteiten en proberen we waar mogelijk invulling te geven aan een gezonde(re) school. Daarnaast zijn er periodiek naschoolse sportactiviteiten op een veld of in een zaal in de buurt en in de vakanties zijn er andere sportieve activiteiten waarbij we veelal de lokale sportverenigingen proberen te betrekken. Bij sportverenigingen zijn we verder actief om deze desgewenst te ondersteunen en te versterken bij hun activiteiten.

Lees al onze doelstellingen in het Werkplan 2017-2019.Ondersteuning combinatiefunctionaris sport en gezondheid
Wilt u als school, sportvereniging, bedrijf of buurtbewoner zelf iets organiseren en hierin ondersteuning van de combinatiefunctionaris wensen dan is dit mogelijk. Ook sluiten wij graag aan bij bestaande activiteiten om deze eventueel te vergroten en/of te vernieuwen. Graag blijven we op de hoogte van alle activiteiten rondom sport en gezondheid.
U kunt hiervoor contact opnemen met coördinator Rudolf Huberts, e-mail: rhuberts@oldebroek.nl.

Stage
Jaarlijks verwelkomen wij stagiairs binnen ons team. Van opleidingen als Sport en Bewegen en CALO zijn studenten van harte welkom. Wij hebben Calibris erkenning voor Sport- en bewegingsleider / Operationeel sport- en bewegingsleider (niveau 4) en Sport- en bewegingsleider (niveau 3). We hebben wekelijks vaste stage-uren beschikbaar tijdens gymlessen, voor sportprojecten maar ook voor naschools aanbod, vakantieactiviteiten of andere incidentele activiteiten.
Voor meer informatie en sollicitaties kun je contact opnemen met Rudolf Huberts: rhuberts@oldebroek.nl / 038 375 86 58

Team combinatiefunctionarissen
Het team van combinatiefunctionarissen in de gemeente Oldebroek bestaat uit:Goed Bezig Oldebroek 
L
Boterakkers 19, 8091 ED Wezep
E 
goedbezig@oldebroek.nl
T 
038 375 86 58
A 
Geen vaste aanwezigheidstijden,
maar voornamelijk tijdens kantooruren
 

Rudolf Huberts (coördinatie)
E rhuberts@oldebroek.nl
T 038 375 86 58
A Ma, Di, Wo, Do, Vr
 

Krista Schakel 
(JOGG
E 
kschakel@oldebroek.nl
T 
038 375 86 58
A 
Ma, Di, Wo, Do, Vr
 

Sander Liefers 
E 
sliefers@oldebroek.nl
T 
038 375 86 58
A 
Di, Wo, Vr
 


Sanne Visser
E
 
svisser@oldebroek.nl
T 
06 50 288 627
A 
Ma, Di, Vr
 


Yvo Oostra 
E 
yoostra@oldebroek.nl
T 
06 51 315 506
A 
Di, Wo, Vr
 


Dianne Mensink
(Communicatie)
E
dmensink@oldebroek.nl
T 038 375 8658
A Do


Laura Daanen (Sociaal Domein)
E ldaanen@oldebroek.nl
T 038 375 8658
A Ma, Wo