Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Lokale organisaties lanceren nieuw actieplan: ‘Samen maken we gezond de norm’

woensdag 20 september 2023

Op vrijdag 15 september is er door lokale organisaties uit de gemeente Oldebroek een nieuw actieplan gelanceerd. In het plan staan ambities op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl voor 2023 tot en met 2026. Het plan is door ruim zestig partijen ondertekend. Daarmee onderschrijven ze de ambities en beloven zich in te spannen voor de realisatie. Het geheel werd door een vertegenwoordigend kernteam aangeboden aan wethouder Beerd Flier van de gemeente Oldebroek.

Het tekenmoment was niet bij toeval gekozen, legt Rudolf Huberts uit als kartrekker van het kernteam uit. “Het was de start van de Nationale Sportweek en die wilden we beginnen met de ondertekening van dit akkoord.” Dit werd extra kracht bijgezet door de dansgroepen van sportvereniging SOS, die de aanwezigen trakteerden op een openingsdans met de bijpassende titel ‘Klaar voor de start!’

Actieplan

Het actieplan is een combinatie van Sportakkoord II en het werkplan voor de buurtsportcoaches van Goed Bezig Oldebroek. Op zes thema’s werden het afgelopen half jaar via enquêtes en brainstormavonden doelen geformuleerd. “Dit gaat over thema’s als een leven lang bewegen, maar ook inclusie, een vitale vereniging en een gezonde leefstijl. Met een combinatie van de voorheen aparte plannen hopen we meer impact te maken en efficiënter te werken”, aldus Rudolf Huberts. De coördinator van Goed Bezig Oldebroek is blij dat er zoveel organisaties ondertekenden: “We zien dat de combinatie van de plannen en de focus op een gezonde leefstijl heeft gezorgd voor de betrokkenheid van meer maatschappelijke organisaties.”

Overhandiging actieplan 23-26 - Kernteam 2023 Lokaal Sportakkoord Oldebroek Goed Bezig

Kernteam

Een kernteam bewaakt de voortgang van het actieplan. Hierin zitten naast de buurtsportcoaches, vertegenwoordigers van diverse lokale partijen: “We zijn blij met de diversiteit. Zo zijn maatschappelijke partijen, maar ook de binnen-, buiten- en commerciële sport vertegenwoordigd in het kernteam, net als de gemeente”, aldus Huberts.

Financiële middelen

Voor het plan is diverse hulp beschikbaar. Zo kunnen lokale organisaties gratis opleidingen en begeleiding aanvragen. Maar daarnaast is er ook jaarlijks € 20.000,- beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan de ambities in het actieplan. Elk kwartaal worden deze beoordeeld door het kernteam. Voor de eerstvolgende ronde moeten initiatieven ingediend worden voor 15 oktober 2023. Op www.goedbezigoldebroek.nl staat meer informatie over het actieplan en de aanvraag van financiële middelen.

Theatervoorstelling

De avond werd omlijst met een infostand van Goed Bezig Oldebroek met actuele thema’s. Ook konden aanwezigen op een speciale fiets een smoothie bij elkaar trappen. Na de pauze genoten de bijna honderd aanwezigen van de theatervoorstelling ’Kom op nou jongens!’. Daarin werden humoristische sketches voorgedragen, over hoe je als opvoeders op een positieve manier kan bijdragen aan de prestaties en het zelfvertrouwen van kinderen.

Recente nieuwsitems