Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Bewegingsonderwijs

Binnen de gemeente Oldebroek verzorgt Goed Bezig Oldebroek met vakleerkrachten twee derde van de lessen bewegingsonderwijs. Oftewel; gym. Dit doen wij met ALO-opgeleide medewerkers. Daarnaast zijn wij binnen de school het gezicht en aanspreekpunt als het gaat om een gezonde en actieve leefstijl.

Gevarieerd aanbod

We stimuleren kinderen om te bewegen, zodat ze enthousiast worden voor sport en hier plezier aan beleven. Dit doen we door tijdens onze lessen bewegingsonderwijs te zorgen voor een gevarieerd aanbod in bewegen. Hierbij gebruiken wij ook vernieuwend materiaal integreren wij elektronische hulpmiddelen om zo ook met trends mee te blijven gaan en in te spelen op de belevingswereld van het kind.
We maken verbindingen tussen bewegingsonderwijs en het sportaanbod van de sportaanbieders in de gemeente Oldebroek. Verenigingen worden ook naar onze lessen toe gehaald. Ook stimuleren wij in onze lessen de deelname aan naschools beweegaanbod bij de lokale beweegaanbieders.

Persoonlijk niveau

In onze lessen maken leerlingen kennis met allerlei sporten en beweegvormen. Daarmee worden ze uitgedaagd op hun eigen niveau. Wij differentiëren veel waardoor binnen een groep iedereen actief mee kan doen.
Daarnaast is ons doel iedereen motorisch sterker te maken. Dit doen wij door (bijna) elke les de focus te leggen op één bepaald(e) onderdeel/sport/beweegvorm.
Als een leerling niet goed mee komt tijdens het bewegingsonderwijs of tijdens een motorische test blijkt dat het een achterstand heeft op gelopen, dan gaan wij doorverwijzen naar hulp. Dit doen wij via de halfjaarlijkse gesprekken met de IB’er van de school, die op zijn beurt Extra Gym of bij kleuters het Nijntje Beweegdiploma kan adviseren.

Kwaliteit

De gemeente Oldebroek hecht veel waarde aan kwalitatief bewegingsonderwijs. Daarom faciliteren ze de constructie voor scholen om een vakleerkracht in te huren. Dit zorgt enerzijds voor kwalitatief goede gymlessen en anderzijds voor werkdrukverlichting voor de groepsleerkracht. Daarnaast zit de meerwaarde in de verbinding die de buurtsportcoach heeft naar buitenschoolse beweeg- en gezondheidsthema’s.

Meer informatie

Wilt u meer weten over bewegingsonderwijs voor jouw school of peuteropvang, neem contact op met Rudolf Huberts via rhuberts@oldebroek.nl of 038 375 86 58.