Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Bijdrages Sportakkoord voor Volleybalnet en sportieve BSO

woensdag 25 januari 2023

Via het Lokaal Sportakkoord Oldebroek zijn diensten en middelen beschikbaar om lokale beweeginitiatieven te ondersteunen. Speeltuinvereniging ’t Wilde Westen en Stichting Kindcentrum Oldebroek (SKO) kregen een financiële bijdrage. Zij kregen die voor het plaatsen van een volleybalnet in hun speeltuin en het aanschaffen van sport- en spelmateriaal voor de Buitenschoolse Opvang (BSO). Het was voorlopig de laatste ronde om aanvragen te doen, vertelt Rudolf Huberts namens het kernteam van het Sportakkoord: “We bereiden ons nu voor op Sportakkoord II, daar hopen we in het voorjaar meer over te communiceren. Ook dan zijn er weer budgetten aan te vragen.”

Volleybalnet

Speeltuinvereniging ’t Wilde Westen heeft een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een duurzaam volleybalnet in hun speeltuin. Hiermee willen ze het volleybalspel promoten en de sociale cohesie in de buurt vergroten. Het net is geheel uit staal vervaardigd, wat de levensduur moet verlengen. Hiermee willen ze jong en oud stimuleren om te gaan volleyballen. Ze zijn van plan dit extra te promoten tijdens burendagen in de speeltuin. Er is een bijdrage van € 2.000,- toegekend om dit mede mogelijk te maken.

Beweeg BSO

SKO wil graag beweging stimuleren tijdens hun BSO-activiteiten. Daarvoor willen ze enerzijds hun pedagogisch medewerkers scholen in het geven van sport- en spelactiviteiten aan kinderen. Anderzijds willen ze materialen aanschaffen waarmee ze op meerdere BSO-locaties de activiteiten kunnen geven. Hiervoor krijgt de stichting een bijdrage van € 5.000,-.

Sportakkoord II

In het Sportakkoord staan afspraken tussen lokale partijen om ambities voor sport en bewegen te realiseren. Hierbij was de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor begeleiding of geld. Sportakkoord I liep van 2020 tot en met 2022 en wordt nu geëvalueerd. Dat het doorgaat is al zeker, meldt Rudolf Huberts: “We zijn nu bezig met de voorbereidingen op Sportakkoord II, een concept hopen we eind maart te presenteren. Lokale organisaties en inwoners vragen we binnenkort om hier in mee te denken."

Meer informatie over het sportakkoord en de eerder toegekende initiatieven vind je op www.goedbezigoldebroek.nl

Recente nieuwsitems