Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Over Cultuurplein Noord Veluwe

Cultuurplein Noord Veluwe

Cultuurplein Noord Veluwe is de samenwerkingspartner van het Goed Bezig team op gebied van kunst en cultuur. Als cultuurmakelaar bij Cultuurplein Noord Veluwe legt Marjon Buning de verbinding tussen onderwijs en de culturele instellingen, verenigingen, musea en andere initiatieven in de gemeente Oldebroek.

De cultuurmakelaar ondersteunt bij het opstellen van cultuurbeleid, verankeren van cultuureducatie in de klas en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Ook bestaat de wens voor de toekomst dat meer kinderen en jongeren actief betrokken zullen raken bij cultuur in hun vrije tijd. Onder cultuur vallen verschillende disciplines: muziek, beeldend, drama, literatuur, erfgoed, nieuwe media en dans. Deze disciplines zie je op verschillende manieren terug in de gemeente Oldebroek, bijvoorbeeld bij de verschillende verenigingen die allerlei activiteiten en evenementen organiseren.

Voor meer informatie over Cultuurplein Noord Veluwe kunt u kijken op de website:  www.cultuurpleinnoordveluwe.nl.

Foto M Buning

Cultuurmakelaar Marjon Buning

Waar kan Cultuurplein Noord Veluwe u mee helpen?

Wanneer u als school, vereniging of bedrijf een activiteit wilt organiseren die te maken heeft met cultuur denkt de cultuurmakelaar graag met u mee. Zij kan u adviseren over de inhoud van uw plan, de keuze van de doelgroep en de mogelijkheden binnen de gemeente. U kunt contact opnemen met cultuurmakelaar Marjon via m.buning@cultuurpleinnoordveluwe.nl.

Wanneer u vragen heeft over deze website, uw account, het promotiemateriaal en andere meer praktische zaken, kunt u terecht bij de communicatieafdeling van Goed Bezig.

Logo Cultuurplein