Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Jeugdfonds Oldebroek verlaagt leeftijdsgrens: sport of cultuur voor ieder kind!

vrijdag 30 augustus 2019

Het Jeugdfonds is er voor kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. Het fonds betaalt de contributie voor kinderen tot 18 jaar die deel willen nemen aan sport of cultuur.
Vanaf 2019 is de leeftijdsgrens verlaagd. Er is nu ook een bijdrage aan te vragen voor kinderen jonger dan 4 jaar. Daarmee kan je bijvoorbeeld deelnemen aan peutergym of ouder- en kindzwemmen.

Contributie en materiaal

Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de aanbieder. Ook vergoedt het Jeugdfonds eventueel noodzakelijke materialen of kleding. Bij elkaar gaat het om een bedrag van maximaal € 225,- (sport) of € 450,- (cultuur) per jaar per kind.

Laag inkomen

Kinderen tot en met 17 jaar waarvan de ouders een laag inkomen hebben, komen in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten en een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum.
In 2018 waren er in de gemeente Oldebroek 113 goedgekeurde aanvragen. Voor de eerste helft van 2019 staat de teller op 49 aanvragen.

Hoe doe ik een aanvraag

Ouders, sport- of cultuuraanbieders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds. Wel kunnen zij een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen of die van iemand anders in aanmerking komen voor ondersteuning door het Jeugdfonds. Schroom dus niet elkaar te helpen. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht op school, de (school)arts, een jeugdwerker, een gezinsvoogd, (jeugd)hulpverlener of Goed Bezig Oldebroek.

 

Meer informatie

Voor een aanvraagformulier, de voorwaarden of een lijst met intermediairs kunt u terecht op de website www.goedbezigoldebroek.nl. Met overige vragen kunt u contact opnemen met het lokale aanspreekpunt van het Jeugdfonds: Rudolf Huberts van Goed Bezig Oldebroek. Hij is te bereiken per email via rhuberts@oldebroek.nl of telefonisch op 038 375 8658.

Recente nieuwsitems