Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Partners

Het streven van JOGG en Goed Bezig Oldebroek naar een gezonde toekomst, waarin iedereen zich goed voelt, gezond eet, voldoende beweegt en goed slaapt, benadrukt het belang van samenwerking tussen diverse belanghebbenden. De Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een aanpak waarbij overheid, non-profit organisaties en het bedrijfsleven hun verantwoordelijkheden, middelen en expertise bundelen om gezamenlijke doelen te bereiken.

In het geval van Goed Bezig Oldebroek worden partnerschappen gevormd met verschillende stakeholders, waaronder supermarkten, sportverenigingen, zorginstellingen en scholen. Het is cruciaal om zorgvuldig te overwegen welke partners het meest geschikt zijn voor de lokale gemeenschap. Het succes van een samenwerking hangt vaak af van de mate waarin de doelstellingen van alle betrokken partijen op lange termijn op elkaar aansluiten.

Het voorbeeld van terughoudendheid bij het aangaan van een lokale samenwerking met een fastfoodketen illustreert het belang van het zorgvuldig afwegen van de lange termijn doelen. Het benadrukt het streven naar partners die de gezondheidsdoelen van Goed Bezig Oldebroek ondersteunen en bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor kinderen.

Een samenwerkingspartner is voor Goed Bezig Oldebroek belangrijk om verschillende redenen:

In het kort, een samenwerkingspartner is niet alleen een aanvulling op de inspanningen van Goed Bezig Oldebroek, maar vormt ook een integraal onderdeel van het succes en de relevantie van hun streven naar een gezondere toekomst.

Foto Ondertekening partners pps JOGG Goed Bezig Oldebroek

Kwakkel, SNS Bank, Plus en Bredewold (niet op de foto) verlengden in 2020 hun partnerschap met Goed Bezig Oldebroek.  Foto: Van Kelly's Hand

Partners van JOGG - Goed Bezig Oldebroek


   


 Logo Bijdehandjes


 

SNS bank Epe - Nunspeet - Wezep  Zwembad de Veldkamp   Kinderopvang BijdeHandjes

Logo PLUS

 

 

 Logo Bredewold

Plus Supermarkt van den Hoven

Kwakkel's Groente- en Fruithandel  Bredewold Communicatievormgevers 

Logo SKO

 
Loco Media Groep

Stichting Kinderopvang Oldebroek