Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Budget aanvragen

Wat is er waarvoor beschikbaar?

Voor de jaren 2023 tot en met 2026 stelt het Rijk €80.000,- beschikbaar voor het Sportakkoord Oldebroek. Per jaar is er €20.000,- te besteden voor activiteiten en initiatieven die passen binnen de ambities van het Sportakkoord. Belangrijk is dat er voor de activiteiten/initiatieven draagvlak is en dat ze concreet bijdragen om Oldebroek gezonder te maken.

Hoe kan ik budget aanvragen?

Heb jij een projectidee dat aansluit bij het Lokale Sportakkoord en wil je aanspraak maken op uitvoeringsbudget? Doe dan een aanvraag! Voor het indienen van uw aanvraag is een formulier beschikbaar waarin de actie of het project kan worden beschreven. Er is geldt een maximum van €5.000,- per aanvraag. Aanvraagformulieren indienen kan door te mailen naar goedbezig@oldebroek.nl.

Download hier het aanvraagformulier

Deadline en reactietermijn

De deadline voor het indienen van aanvragen is:

  • 15 maart 2026
  • 15 juni 2026
  • 15 september 2026
  • 31 december 2026

Je ontvangt binnen twee weken na indiening een bevestiging op uw aanvraag. Binnen twee weken na de deadline overlegt het kernteam over het al dan niet toewijzen van de ingediende aanvragen.

Voorwaarden & criteria

Voorwaarden subsidie

Beoordeling

Verantwoording en promotie