Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Voorbeelden

Toekenning diensten

Datum Partij Dienst
mrt-20 OWIOS Trajectbegeleiding open sportpark
  Goed Bezig Trajectbegeleiding kernteam sportakkoord
     
sep-20 Goed Bezig   Workshop begeleiding jongeren met autisme
  Goed Bezig Workshop 4 inzichten voor bestuurders
     
sep-21 Goed Bezig Inspiratiesessie kansen voor 50+ sport
  Goed Bezig Inspiratiesessie ClubKaderCoach
  Goed Bezig Opleiding voor VertrouwensContactPersoon
     
jan-22 VSCO Opleiding tot ClubKaderCoach
     
mrt-22 OLVO Opleiding tot assistent trainer 2
     
apr-22 WHC Verkenning open sportpark
  WHC Procesbegeleiding: verenigingsstructuur / DNA
     
okt-22 Rood Wit Opleiding tot Korfbaltrainer 2
  Rood Wit Workshop training geven (de basics)
  WTP Proecesbegeleiding verenigingsstructuur
     
apr-23  Blauw Wit  Trajectbegeleiding op de club
   Buitensportaccommatie Oldebroek  Workshop Welkom op de club
     
jun-23  Noord Veluwe Boys  Trajectbegeleiding bestuur
   Goed Bezig  Theathervoorstelling Positief Coachen
     
sep-23 VSCO Workshopavond 4 Inzichten voor trainers

 

Toekenning middelen

Viattence - Kwiekpad - €5.000,-
Rondom zorgcentrum de Veldheem wil Viattence een Kwiekpad aanleggen. Het is een wandelroute waarbij je onderweg oefeningen kunt doen. Deze worden met behulp van markeringen op de stoep weergegeven. Dit richt zich met name op de oudere doelgroep die rondom hun locatie sterk vertegenwoordigd is.

Goed Bezig - Work-out routes - €5.000,-
Goed Bezig Oldebroek maakt zich hard voor een workoutroute in Wezep en Oldebroek. Daar kunnen mensen tijdens een rondje van een kilometer tien palen scannen. Bij elke paal krijg je een filmpje met een nieuwe oefening te zien die je op drie niveaus kunt uitvoeren. Elke 24 uur veranderen de oefeningen, zodat je dagelijks een nieuwe workout hebt.

Het Baken - Beweeg ID Box - €1724,26
Het Baken wilde voor zorgcentrum de Hullen graag beweegboxen aanschaffen. Met eenvoudig materiaal en spelkaarten kunnen bewoners straks laagdrempelig in beweging gebracht worden.

Goed Bezig - Diabetes Challenge - €2653,-
Goed Bezig Oldebroek wil met de Diabetes Challenge inwoners in beweging brengen. Tijdens wandelsessies werken deelnemers in twintig weken toe naar een gezondere toekomst; onderweg bouwen ze naast conditie ook kennis op rondom andere leefstijlthema’s dan bewegen.

Blauw Wit - Beachvolleybal - €4240,50


Blauw Wit heeft een nieuwe beachvolleybalaccommodatie, die ze zo breed mogelijk willen inzetten. Naast een beachvolleybalschool voor eigen leden moet dit ook toegankelijk worden voor andere inwoners. Hiervoor is aankleding van de locatie nodig en ook kennis en expertise voor de trainers.

SOS - Tennis - €770,-
Tijdens een zomer tennisinstuif hoopt SOS de tennissport in Oldebroek op de kaart te zetten. Met deze bijdrage hopen ze via promotieactiviteiten nieuwe leden te werven en behouden.


OWIOS - ASM Model - €3800,-
Met deze open training voor de Oldebroeker jeugd hoopt OWIOS de motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het moet leiden tot betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit en plezier.

Gemeente Oldebroek - Coördinatie Sportakkoord - €8240,- (over 2 jaar)
Het kernteam, bestaande uit verschillende sportaanbieders wilde graag de coördinatie en begeleiding van een professional. Hiermee hoopt het kernteam op een goede manier invulling te kunnen geven aan de ambities die opgetekend staan in het lokale Sportakkoord.

Loopgroep Wezep (Gemzen) - Veilig Looproute - €4500,-
Sinds 2007 is er een veilig looproute in Wezep die inmiddels niet meer actueel is. De loopgroep Wezep van atletiekvereniging de Gemzen wil met deze bijdrage de route aanpassen, opknappen en onderhouden.


OWIOS - Hybride leeromgeving - €5000,-
In deze hybride leeromgeving krijgen Landstede studenten een dag in de week theorie- en praktijkles op het sportpark van OWIOS. Bij deze lessen is basisschool de Regenboog aangehaakt en hopen ze in de toekomst ook andere doelgroepen te bereiken. Van het budget wordt sportmateriaal aangeschaft om de lessen te verzorgen.

WTC - Aanleg Padelbanen - €5000,-
De Wezepse Tennis Club is voornemens om hun tennispark uit te breiden met twee padelbanen. De banen zijn straks beschikbaar voor zowel leden als niet-leden. De bijdrage vanuit het Sportakkoord is toegekend voor de realisatie van de banen en een opening daarvan. Hierbij kunnen inwoners van de gemeente Oldebroek kennismaken met deze nieuwe tak van sport.


Goed Bezig Oldebroek - Online activiteitenplatform - €5000,-
Goed Bezig Oldebroek wil graag een nieuwe vindplaats voor alle incidentele en structurele activiteiten van sport- en cultuuraanbieders. De huidige website voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen en wensen om structureel aanbod goed zichtbaar te maken. Het moet een plek worden voor inwoners die in beweging willen komen of blijven.

Fysiotherapie Contour - Diabetes Challenge - €1762,-
Fysiotherapie Contour wil met de Diabetes Challenge inwoners in beweging brengen. Tijdens wandelsessies werken deelnemers in twintig weken toe naar een gezondere toekomst; onderweg bouwen ze naast conditie ook kennis op rondom andere leefstijlthema’s dan bewegen. Ze doen dit in samenwerking met Goed Bezig Oldebroek, een loopgroep in Wezep en een in Oldebroek.

Werkgroep WK Volleybal - Side-events WK Volleybal - €5000,-
In september 2022 is WK Volleybal voor dames in Nederland en de gemeente Oldebroek is hostcity voor Thailand. Rondom dit WK organiseert een werkgroep allerlei side-events om de volleybalsport onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt in de wijk, bij de verenigingen, op scholen en in winkels.


ATB vereniging - ATB Winterfestijn - €5000,-
In december 2022 zal ATB vereniging Oldebroek een meerdaags Winterfestijn organiseren. Hierbij is er onder andere aandacht voor schaatsen, ijshockey en discodansen op de schaats. Voor verschillende leeftijden zijn er daarnaast allerlei activiteiten op het gebied van muziek, cultuur en sport.

VSCO'61 - Opleiding VoetbalKaderCoach - €272,50
VSCO’61 wil binnen hun vereniging een VoetbalKaderCoach opleiden. Deze moet uitvoering geven aan het jeugdvoetbalbeleid, trainers begeleiden en ervoor zorgen dat spelers en speelsters zich met plezier in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Goed Bezig Oldebroek - Opzet Better2Gether - €5000,-
In de gemeente Elburg draait al jaren het initiatief Better2Gether waarbij mensen met en zonder beperking samen bewegen. Hieraan doen ook de nodige inwoners uit de gemeente Oldebroek mee. Om te kijken of dit ook voet aan de grond kan krijgen in Oldebroek is onderzoek nodig. Goed Bezig Oldebroek gaat kijken of ze dit, samen met de gemeente Elburg en Nunspeet, duurzaam kunnen op- en wegzetten binnen een inclusieve vereniging.


Stichting Kindcentrum Oldebroek - Sportieve BSO - €5.000,-
SKO wil graag beweging stimuleren tijdens hun BSO-activiteiten. Daarvoor willen ze enerzijds hun pedagogisch medewerkers scholen in het geven van sport- en spelactiviteiten aan kinderen. Anderzijds willen ze materialen aanschaffen waarmee ze op meerdere BSO-locaties de activiteiten kunnen geven.

Speeltuinvereniging 't Wilde Westen - Volleybalnet - €2.000,-
Aanvraag gedaan voor het plaatsen van een duurzaam volleybalnet in hun speeltuin. Hiermee willen ze het volleybalspel promoten en de sociale cohesie in de buurt vergroten. Het net is geheel uit staal vervaardigd, wat de levensduur moet verlengen. Hiermee willen ze jong en oud stimuleren om te gaan volleyballen. Ze zijn van plan dit extra te promoten tijdens burendagen in de speeltuin.

KV Rood Wit Wezep - G-Korfbal - €945,-
Rood Wit wil naast het aanbieden van korfbaltrainingen ook sport- en beweegmogelijkheden aanbieden aan mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. De trainingen worden aangeboden voor mensen vanaf 12 jaar. Denk aan mensen met autisme, ADHD, ontwikkelingsachterstand, maar ook mensen in een rolstoel met een lichamelijke beperking zijn welkom. Van de aanvraag worden promotiematerialen en aangepast spelmateriaal aangeschaft.