Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Sport en cultuur ook bereikbaar voor kinderen in armoede

vrijdag 8 maart 2019

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede, er is geen geld voor sport of cultuur. De gemeente Oldebroek ondersteunt Oldebroeker gezinnen in deze situatie door samen te werken met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het aantal kinderen dat dankzij dit fonds vorig jaar meedeed aan activiteiten is gestegen ten opzichte van 2017. Voor kinderen met een beperking is er dit jaar meer geld beschikbaar.

Afgelopen jaar deden 113 kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen mee aan sport of culturele activiteiten, in 2017 was dit 77. In 2018 volgden 19 kinderen dansles, muziekles of een creatieve cursus zoals schilderen. 94 kinderen deden mee met sporten in verenigingsverband, zoals voetbal, volleybal, zwemles of turnen.

Wethouder Liesbeth Vos - van de Weg: “We willen dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of situatie, mee kunnen doen. We zijn blij dat ouders open staan voor een aanvraag bij het Jeugdfonds, zodat zij hun kinderen ook mee kunnen laten doen. In dat opzicht is het positief dat het aantal kinderen dat door het fonds meedoet is gestegen. Want meedoen gun je elk kind.”

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur zorgt ervoor dat kinderen tussen 4 en 18 jaar die graag willen sporten, maar dat niet kunnen vanwege de financiële situatie van hun ouders, lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging en vergoedt materialen en/of kleding tot een maximum van € 225,- per jaar per kind.

Voor culturele activiteiten kan er een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage waarbij de richtlijn € 425,- per kind per cursusjaar is. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling of vereniging waar het kind les heeft.

Tijdelijk extra financiële mogelijkheden

In 2019 blijft de regeling van kracht. Dankzij een extra subsidie van het ministerie van SZW kunnen lokale jeugdfondsen nu maximaal 1000 euro verstrekken aan kinderen met een beperking. Aangepaste sporten of cultuuractiviteiten zijn veelal duurder, waardoor dit alsnog onbereikbaar bleek voor gezinnen die moeten rondkomen van een minimum inkomen. Met deze extra maatregel hopen het ministerie en het Jeugdfonds ook deze specifieke doelgroep te kunnen ondersteunen.

Vergoeding aanvragen

Het aanvragen van de vergoeding kun je als ouder/verzorger niet zelf doen. Dat doen de intermediairs zoals de leerkracht, Goed Bezig Oldebroek, het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Cultuurmakelaar of stichting Leergeld Oldebroek.

Om voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds Sport en Cultuur in aanmerking te komen mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 120% van het sociaal minimum. Voor alleenstaande ouders is dat

een netto inkomen van € 1.190,- of minder per maand. Voor echtparen geldt een gezamenlijk netto loon van € 1.701,- of minder per maand.

Rudolf Huberts van Goed Bezig Oldebroek is het lokale aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur: rhuberts@oldebroek.nl, 038 375 86 58. Inwoners die twijfelen of ze in aanmerking komen voor de fondsen kunnen contact opnemen met Rudolf Huberts of met hun consulent van het Sociaal Team.

Meer informatie is ook te vinden op www.goedbezigoldebroek.nl.

Een overzicht van alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen is te vinden op www.oldebroek.nl/laaginkomen.

Logo Jeugdfonds

Recente nieuwsitems