Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Uitvoering Lokaal Sportakkoord Oldebroek gestart

dinsdag 23 februari 2021

In de gemeente Oldebroek is in 2020 een Lokaal Sportakkoord opgesteld. Hierin staan afspraken en ambities van (commerciële) sportaanbieders, maatschappelijke partners en gemeente over sport en bewegen. Aan dit akkoord zijn services en een uitvoeringsbudget gekoppeld. Deze zijn vanaf nu aan te vragen door inwoners, verenigingen en instellingen.

Initiatieven die bijdragen aan het Lokale Sportakkoord kunnen rekenen op een bijdrage. Te denken valt aan het organiseren van een groot sportevenement of het realiseren van een beweegroute. Maar ook verduurzaming van een accommodatie of deskundigheidsbevordering van vrijwilligers behoort tot de mogelijkheden.
Naast geld zijn er ook services aan te vragen. Dit kan een opleiding of begeleiding zijn, gericht op relevante thema’s binnen sport en bewegen.

Budget of service aanvragen

Het formulier voor een budgetaanvraag is met de bijbehorende voorwaarden te vinden op de website van Goed Bezig Oldebroek. Er geldt een maximum van € 5.000,- per aanvraag. Elk kwartaal beoordeelt het kernteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de lokale sport, de aanvragen en verdeelt de middelen. De eerste aanvragen kunnen tot 15 april 2021 ingediend worden.
Ook de services zijn inzichtelijk op de website. Deze zijn het hele jaar door aan te vragen via Goed Bezig Oldebroek.

Ambities en werkgroepen

In het Lokale Sportakkoord zijn vier ambities geformuleerd die invulling krijgen met concrete doelen en acties. Hieraan verbonden zich al 22 lokale sport- en beweegaanbieders door hun handtekening te zetten om zich hiervoor in te spannen. De ambities in Oldebroek zijn:

  • Iedereen kan bewegen!
  • Gemeente Oldebroek daagt uit te (blijven) bewegen!
  • Actieve inwoners in een vitale sportomgeving!
  • Jong geleerd is oud gedaan!

Ook is uitgesproken om helder te communiceren over positieve gezondheid, preventie en gezonde leefstijl. Om de lokale ambities waar te maken gaat het kernteam een aantal werkgroepen opstarten. Deze werkgroepen gaan met de ondertekenaars van de ambitie aan de slag om deze te realiseren.

Nationaal Sportakkoord

Het Lokaal Sportakkoord is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord. Het Rijk wil daarmee sport en bewegen breder in de samenleving verankeren en duurzaam versterken. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het lokaal realiseren van deze doelstelling. Uitvoering van het akkoord en verdeling van de budgetten is echter aan de lokale sport zelf.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Lokale Sportakkoord, aan te vragen budgetten of services, kunt u kijken op www.goedbezigoldebroek.nl of contact opnemen met Rudolf Huberts van Goed Bezig Oldebroek. Dit kan door een email te sturen naar rhuberts@oldebroek.nl of te bellen met 06 44 928 259.

Recente nieuwsitems