Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Opening vernieuwd schoolplein Noordermerk

dinsdag 22 september 2020

Op vrijdag 18 september is het vernieuwde schoolplein geopend van basisschool het Noordermerk. Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing verrichte de opening door een lint, door leerlingen gemaakt, door te knippen. Ook werd een bord met speelregels aangeboden en onthuld. Daarna kon er volop gespeeld worden op het nieuwe en groene schoolplein. Ook waren er activiteiten om de begroting sluitend te krijgen. Deze werden in een eerder stadium uitgesteld in verband met het coronavirus.

Aanleiding

In het voorjaar van 2019 wilden een aantal ouders aan de slag met het schoolplein. Er waren speeltoestellen afgekeurd en de kinderen wilden een schoolplein met ruimte voor de natuur. In een werkgroep met een afvaardiging van de school, ouderwerkgroep en Goed Bezig Oldebroek kreeg het plan verder vorm. De stenen ondergrond werd grotendeels ingewisseld voor boomschors en metalen toestellen voor houten speelaanleidingen. Met een insectenhotel, moestuinbakken en de opvang van regenwater is het plein ook educatief ingericht. Directrice Ivette Beltman is blij met het resultaat: “De toestellen en aanpassingen op het plein dragen bij aan de ontwikkeling en het speelplezier van de kinderen. Zowel onder schooltijd, als ook daarbuiten.”

Directrice Noordermerk opent het vernieuwde schoolplein

Opening

Na de opening door burgemeester Tanja Haseloop-Amsing, sprak de directie van de school de aanwezigen toe en zongen de leerlingen het schoollied. Namens de gemeente bood de burgemeester een bord aan met speelregels. Deze werden door de school zelf bedacht.
Daarna was er ruimte voor feestelijke activiteiten. Hiermee werd geld opgehaald om de laatste euro’s binnen te halen voor het plein. Mensen konden deelnemen aan een activiteitencircuit van Goed Bezig, er was een verloting en er werden zelfgemaakte spullen verkocht.
Voor de kinderen was het niet moeilijk om te vertellen wat ze het leukste vinden aan het nieuwe plein. “Alles van hout is gaaf!” brengt een kind vol enthousiasme uit. Om zijn weg hijgend te vervolgen over het balanceerparcours.

Realisatie

Basisschool het Noordermerk groeide de afgelopen jaren van 25 naar 41 leerlingen. Door het kleine leerlingenaantal is er een minimaal budget. Naast veel zelfwerkzaamheid werd de uitvoering gerealiseerd en het grootste gedeelte bekostigd door subsidies van de provincie Gelderland, Jantje Beton, Rabofonds en de gemeente Oldebroek. “Prachtig om te zien hoeveel ouders en fondsen hier aan mee hielpen. Waar een klein dorp al niet groot in kan zijn. Wij kunnen er weer even tegenaan!“ aldus een trotse Ivette Beltman.

Recente nieuwsitems