Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Extra Gym

Extra Gym

Extra Gym is er voor kinderen die het moeilijk vinden om in de gymles, thuis, in de buurt of bij de sportvereniging mee te doen. Dit kan doordat het bewegen zelf moeilijk gaat, het ontbreekt aan zelfvertrouwen. Bij moeilijk bewegen kun je denken aan een motorische achterstand (houterig, beweegangst, weinig evenwicht).

Persoonlijke aandacht

Extra Gym helpt jouw kind om beter en met meer plezier te bewegen, zodat ze weer lekker mee kunnen doen met vriendjes en vriendinnetjes op school of in de buurt. Door in kleine groepjes en op eigen niveau te werken met veel persoonlijke aandacht bieden we elk kind de mogelijkheid om te ontwikkelen. Waar mogelijk laten we het kind op termijn weer aansluiten bij een lokale beweegaanbieder.

Voor: kinderen van 6 t/m 12 jaar
Wanneer: elke dinsdag 15:30-16:30 uur
Locatie: de Kamphal, Heikamp 2 in Wezep
Kosten: €2,50 per les, proefles is gratis!

Meedoen of meer informatie?

Aanmelden? Klik hier voor het inschrijfformulier! Voor het insturen van het formulier of meer informatie: mail naar goedbezig@oldebroek.nl of bel met 038 375 86 58.

Extra Gym+

Kinderen met overgewicht kunnen 15 weken lang twee keer per week binnen/buiten sporten (dinsdag bij Extra Gym en donderdag bij Extra Gym+). Daarnaast gaan zij 12 weken lang samen met hun ouders aan de slag met de gezonde leefstijl door middel van de Fitgaaf! Modulen. In deze modulen komen thema's als gezonde voeding, bewegen en slapen langs om meer inzicht te krijgen over een gezonde leefstijl. Er worden twee ouderbijeenkomsten georganiseerd waar een van de onderwerpen aan bod komt, begeleid door een professional. Overgewicht kan een beperkende factor zijn waardoor kinderen niet mee kunnen komen met hun leeftijdsgenoten en hierdoor het plezier in sporten en bewegen verliezen.

Voor: kinderen van groep 4, 5 en 6
Wanneer: elke donderdag 15:30-16:30 uur
Locatie: ET hal, Rondweg 1 in Wezep
Kosten: Gratis

Meedoen of meer informatie?

Aanmelden? Open hier voor het inschrijfformulier! Voor het insturen van het formulier of meer informatie: mail naar goedbezig@oldebroek.nl of bel met 038 375 86 58.

Flyer Extra Gym en Extra Gym +