Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

JOGG-Beweging

De colleges van de zes gemeenten (Ermelo, Putten, Oldebroek, Nunspeet, Harderwijk en Elburg) hebben gekozen om de JOGG-aanpak te implementeren op de Noord-Veluwe. JOGG betekent gezonde jeugd, gezonde toekomst. JOGG is een aanpak die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij kinderen en jongeren om te zetten in een daling. JOGG is een landelijke beweging, waarbij iedereen in stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het is een lokale en duurzame aanpak die ervoor zorgt dat voldoende bewegen en gezond eten de norm wordt.
In de gemeente Oldebroek is JOGG geheel verweven in Goed Bezig Oldebroek.

Logo JOGG

JOGG is gebaseerd op vijf pijlers:

 1. Politiek-bestuurlijk draagvlak. 
  Gezond gewicht, als onderdeel van een gezonde leefstijl, heeft een belangrijke plaats in het collegeprogramma. Burgemeester en wethouders zijn enthousiast, bekend met en betrokken bij de JOGG-beweging.
   
 2. Publiek-private samenwerking. 
  Lokale bedrijven zijn nauw betrokken bij de JOGG-aanpak en ondernemen activiteiten om een gezond gewicht te stimuleren. Zij denken bijvoorbeeld mee in het JOGG-team, leveren communicatiekracht of dragen financieel bij aan activiteiten.
   
 3. Sociale marketing. 
  Gezondheid verkopen als een nieuwe smartphone, daar draait het om bij sociale marketing. Een JOGG-gemeente past de principes van sociale marketing toe op de lokale situatie. Dit resulteert in activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.
   
 4. Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie. 
  Een JOGG-gemeente gebruikt erkende effectieve interventies en meet het effect hiervan. Daarnaast wordt het proces gemeten en waar nodig bijgestuurd. Uiteraard wordt ook de BMI van kinderen gemeten.
   
 5. Verbinding preventie en zorg. 
  Deze pijler is uniek voor de JOGG-aanpak. In een JOGG-gemeente signaleren (zorg)professionals overgewicht in een vroeg stadium. De zorg is goed op elkaar afgestemd, er is een passend aanbod en kinderen en jongeren die zorg nodig hebben komen direct op de juiste plek terecht. De ambities bij de JOGG-aanpak zijn:

 1. Voorlichting
 2. Gezonder eten en voldoende bewegen
 3. Zorg en begeleiding bij kinderen met overgewicht
 4. Aanbod gezonder assortiment voedingsmiddelen


Iedereen in de gemeente Oldebroek, met als aandacht wijk Wezep zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren (0-19 jaar) gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het is een lokale, duurzame, intersectorale aanpak die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren om te zetten in een daling. Publieke en private partijen werken hierbij nauw samen. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u iets betekenen in deze JOGG-beweging dan kunt u contact opnemen met JOGG-regisseur Kevin Scholten: kscholten@oldebroek.nl / 038 375 8658.

 Logo JOGG