Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Plonsfonds

Het Plons Fonds is er voor kinderen die opgroeien in armoede en daardoor niet op zwemles kunnen. Dit omdat zwemlessen te kostbaar zijn en bijvoorbeeld de bijdrage van het Jeugdfonds niet voldoende is. Het Plons Fonds kan het financiële gat mogelijk dichten. Namens hun ouders of verzorgers kan een intermediair een aanvraag doen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of Goed Bezig Oldebroek. Zij dienen deze in bij het Nationaal Fonds Kinderhulp, lokaal noemen wij dit het Plons Fonds. Binnen 5 werkdagen worden aanvragen beoordeeld. Het eventueel toegekende geld wordt direct naar de zwemlesaanbieder gestort.

Regels gemeente Oldebroek

• Eerst moet gebruik gemaakt worden van het Jeugdfonds. Een niet te dichten financieel gat kan daarna pas gedicht worden met een aanvraag bij het Plons Fonds.
• Een aanvraag kan alleen gedaan worden voor het behalen van het zwemdiploma A.
• Een aanvraag kan alleen ingediend worden door intermediairs van het Jeugdfonds in de gemeente Oldebroek. Zij kunnen het ingevulde aanvraagformulier sturen naar rhuberts@oldebroek.nl of w.spijkerboer@cjgoldebroek.nl. Goed Bezig kan u vertellen wie de lokale intermediairs zijn.
• De ouder/verzorger is met de aanvragende intermediair verantwoordelijk voor het zo compleet mogelijk invullen van het aanvraagformulier.
• Er kunnen geen aanvragen met terugwerkende kracht ingediend worden.
• Goed Bezig Oldebroek / CJG informeert ouders en intermediair over het al dan niet goedkeuren van de aanvraag.
• Goed Bezig Oldebroek / CJG vraagt de factuur op bij de zwemaanbieder voor het toegekende bedrag.
• Goed Bezig Oldebroek / CJG zijn slechts tussenpersoon en niet aansprakelijk voor het beoordelen van de aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over een aanvraag of de mogelijkheden kunt u contact opnemen met het CJG via Weynie Spijkerboer (w.spijkerboer@cjgoldebroek.nl of 06 13 153 480) of met Goed Bezig Oldebroek via Rudolf Huberts (rhuberts@oldebroek.nl of 038 375 8658).

Klik hier voor het aanvraagformulier voor het Plonsfonds