Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het is belangrijk dat kinderen kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Om mee te kunnen doen hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. De gemeente Oldebroek is aangesloten bij het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur, dit maakt het mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen mee kunnen doen bij een sport- of cultuuraanbieder. Dit is mogelijk door een structureel bedrag van het Jeugdfonds ter beschikking te stellen voor contributie bij een aanbieder en (sport)kleding en/of materialen. Het contributiebedrag wordt rechtstreeks op rekening van de aanbieder overgemaakt, vergoeding voor kleding vindt plaats via een waardebon voor een lokale winkel. 

Wie komt in aanmerking?

Een aanvraag indienen voor het Jeugdfonds is gekoppeld aan een aantal spelregels. De belangrijkste is dat het een kind betreft dat woont in de gemeente Oldebroek met een leeftijd van 0 t/m 17 jaar. Daarnaast moet de situatie van het kind zo zijn dat zijn/haar ouders niet in staat zijn om sport- of cultuuractiviteiten voor hun kinderen te betalen. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of waarbij door andere omstandigheden de gelden die bij de sport voor het kind komen. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking. Voor volwassnenen vanaf 18 jaar is er het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Het Jeugdfonds is een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdfonds Oldebroek. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.
Bekijk hier alle spelregels van het fonds in de gemeente Oldebroek. 

Hoe werkt het Jeugdfonds?

Ouders of sport- en cultuuraanbieders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds. Ze kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen of die van iemand anders (schroom dus niet elkaar te helpen) in aanmerking komen voor het fonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker of (jeugd)hulpverlener. In onderstaande lijst ziet u waar in de gemeente Oldebroek intermediairs actief zijn voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Na het indienen van de aanvraag door een intermediair, wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken alles afgerond te hebben.  
Het Jeugdfonds informeert de sport- of cultuuraanbieder per mail over de gedane aanvraag en vragen een bevestiging van het contributiebedrag en rekeningnummer. Zonder deze bevestiging van de penningmeester kan het Jeugdfonds geen geld overmaken op de aanbiedersrekening!
Wanneer door de aanbieder het contributiebedrag is gecontroleerd en evt. wijzigingen zijn doorgegeven, kan het Jeugdfonds overgaan tot rechtstreekse betaling aan de aanbieder.
Wellicht ten overvloede; het Jeugdfonds betaalt van desbetreffend lid géén eventuele boetes of andere kosten zoals voetbalkampen e.d.

Is een aanvraag voor het Jeugdfonds niet voldoende, of zijn er meer kosten op andere gebieden, informeer dan eens naar het Fonds Kinderhulp.

Kindplaats of intermediair aanmelden

De gemeente Oldebroek stelt een vast bedrag beschikbaar per jaar voor het Jeugdfonds. Het kan zijn dat de vraag groter is dan het bedrag en er kinderen op de wachtlijst komen te staan. Daarom kunnen ook aanbieders zelf een kindplaats beschikbaar stellen. Zo kan een kind wat in aanmerking komt volgens de spelregels toch sporten bij de aanbieder. Een aanbieder die structureel zo'n kindplaats beschikbaar wilt stellen kan contact opnemen met het lokale aanspreekpunt van het Jeugdfonds. 
Wilt u zich aanmelden als intermediair om voortaan aanvragen te kunnen indienen, dan kan dat via www.allekinderendoenmee.nl.

Meer informatie

Karlijn Mooren is het lokale aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdfonds Sport. Voor vragen over het Jeugdfonds Sport kunt u contact met hem opnemen: kmooren@oldebroek.nl / 038 375 8658. Voor vragen over het Jeugdfonds Cultuur kunt u contact opnemen met de cultuurmakelaar van Cultuurplein Noord Veluwe.

Bekijk de website van het Jeugdfonds Gelderland 
Bekijk de spelregels van het Jeugdfonds in de gemeente Oldebroek
Bekijk een informatiefolder voor ouders
Bekijk een ouderkaart (ingevuld meenemen als je een aanvraag wilt doen)

Lokale intermediairs

Bij onderstaande scholen en instanties is een intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief. Wie dat precies is binnen de organisatie kunt u daar navragen of via Goed Bezig Oldebroek.

Voortgezet onderwijs:

Agnieten College
Carolus Clusius College

Basisonderwijs:

De Bron
De Spoorzoeker - Jaqueline Arkema
De Rank
De Regenboog - Laurens Kanis
De Uilenhorst
De Wegwijzer - Jantienus Ymker
De Wereldweide - Frits Hilbrink
Eben Haëzerschool
Looschool
Nassauschool
Noordermerk - Ivette Beltman
Schaapskooi
Timotheüsschool - Willeke Bos

Overige partijen:

Careander
CJG Oldebroek
Sociaal Team - Daniëlle Bolink
GGD, Jeugdverpleegkundige
Jeugdbescherming Gelderland
Jeugdzorg
Leger des Heils
Straathoekwerk Nummer-13
Cultuurplein Noord Veluwe
EBC Zorg