Het online sportplatform van de gemeente Oldebroek

Jeugdsportfonds


Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. De gemeente Oldebroek is aangesloten bij het Jeugdsportfonds, die maakt het mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging. Dit is mogelijk door een structureel bedrag van het Jeugdsportfonds ter beschikking te stellen voor contributie bij een vereniging en sportkleding en/of –materialen. Het contributiebedrag wordt rechtstreeks op rekening van de sportvereniging overgemaakt, vergoeding voor kleding vindt plaats via een waardebon voor een lokale winkel. 

Wie komt in aanmerking?
Een aanvraag indienen voor het Jeugdsportfonds is gekoppeld aan een aantal spelregels. De belangrijkste is dat het een kind betreft wat woonachtig is in de gemeente Oldebroek met een leeftijd van 4 t/m 17 jaar. Daarnaast moet de situatie van de kinderen zo zijn dat hun ouders niet in staat zijn om sport voor hun kinderen te betalen. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.
Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdsportfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds Oldebroek. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.
Klik hier voor alle spelregels van het fonds in de gemeente Oldebroek. Hoe werkt het jeugdsportfonds?
Ouders of sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds, maar kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen of die van iemand anders (schroom dus niet elkaar te helpen) in aanmerking komen voor het Jeugdsportfonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker of (jeugd)hulpverlener. In principe is er op elke school in de gemeente Oldebroek een intermediair van het Jeugdsportfonds aanwezig.

Na het indienen van de aanvraag door een intermediair, wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken alles afgerond te hebben.  
Het Jeugdsportfonds informeert de sportvereniging per mail over de gedane aanvraag en vragen een bevestiging van het contributiebedrag en rekeningnummer. Zonder deze bevestiging van de penningmeester, kan het Jeugdsportfonds geen geld overmaken op de verenigingsrekening!
Wanneer door de vereniging het contributiebedrag is gecontroleerd en evt. wijzigingen zijn doorgegeven, kan het Jeugdsportfonds overgaan tot rechtstreekse betaling aan de sportvereniging.
Wellicht ten overvloede; Het Jeugdsportfonds betaalt van desbetreffend lid géén eventuele boetes of andere kosten zoals voetbalkampen e.d. 

Kindplaats of intermediair aanmelden
De gemeente Oldebroek stelt een vast bedrag beschikbaar per jaar voor het Jeugdsportfonds. Het kan zijn dat de vraag groter is dan het bedrag en er kinderen op de wachtlijst komen te staan. Daarom kunnen ook verenigingen zelf een kindplaats beschikbaar stellen. Zo kan een kind wat in aanmerking komt volgens de spelregels toch sporten bij de vereniging. Een vereniging die structureel zo'n kindplaats beschikbaar wil stellen kan contact opnemen met het lokale aanspreekpunt van het Jeugdsportfonds. 
Wilt u zich aanmelden als intermediair om voortaan aanvragen te kunnen indienen, dan kan dat via www.allekinderendoenmee.nl Meer informatie
Rudolf Huberts is het lokale aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdsportfonds of over de intermediairs in de gemeente. Voor vragen over het Jeugdsportfonds kunt u contact met hem opnemen: rhuberts@oldebroek.nl / 038 375 8658 (kantooruren)

Klik hier voor de website van het Jeugdsportfonds Gelderland 
Klik hier voor de spelregels van het Jeugdsportfonds in de gemeente Oldebroek
Klik hier voor een informatiefolder voor ouders
Klik hier voor een voorbeeld aanvraagformulier voor ouders