Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Jeugdfonds Sport & CultuurSporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. De gemeente Oldebroek is aangesloten bij het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur, die maakt het mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging. Dit is mogelijk door een structureel bedrag van het Jeugdfonds ter beschikking te stellen voor contributie bij een vereniging en sportkleding en/of –materialen. Het contributiebedrag wordt rechtstreeks op rekening van de sportvereniging overgemaakt, vergoeding voor kleding vindt plaats via een waardebon voor een lokale winkel. 

Wie komt in aanmerking?

Een aanvraag indienen voor het Jeugdfonds is gekoppeld aan een aantal spelregels. De belangrijkste is dat het een kind betreft wat woonachtig is in de gemeente Oldebroek met een leeftijd van 0 t/m 17 jaar. Daarnaast moet de situatie van de kinderen zo zijn dat hun ouders niet in staat zijn om sport voor hun kinderen te betalen. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.
Het Jeugdfonds is een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdfonds Oldebroek. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.
Klik hier voor alle spelregels van het fonds in de gemeente Oldebroek. 

Hoe werkt het jeugdfonds?

Ouders of sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds. Ze kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen of die van iemand anders (schroom dus niet elkaar te helpen) in aanmerking komen voor het fonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker of (jeugd)hulpverlener. In onderstaande lijst ziet u waar in de gemeente Oldebroek intermediairs actief zijn voor het Jeugdfons Sport en Cultuur.

Na het indienen van de aanvraag door een intermediair, wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken alles afgerond te hebben.  
Het Jeugdfonds informeert de sportvereniging per mail over de gedane aanvraag en vragen een bevestiging van het contributiebedrag en rekeningnummer. Zonder deze bevestiging van de penningmeester, kan het Jeugdfonds geen geld overmaken op de verenigingsrekening!
Wanneer door de vereniging het contributiebedrag is gecontroleerd en evt. wijzigingen zijn doorgegeven, kan het Jeugdfonds overgaan tot rechtstreekse betaling aan de sportvereniging.
Wellicht ten overvloede; Het Jeugdfonds betaalt van desbetreffend lid géén eventuele boetes of andere kosten zoals voetbalkampen e.d. 

Kindplaats of intermediair aanmelden

De gemeente Oldebroek stelt een vast bedrag beschikbaar per jaar voor het Jeugdfonds. Het kan zijn dat de vraag groter is dan het bedrag en er kinderen op de wachtlijst komen te staan. Daarom kunnen ook verenigingen zelf een kindplaats beschikbaar stellen. Zo kan een kind wat in aanmerking komt volgens de spelregels toch sporten bij de vereniging. Een vereniging die structureel zo'n kindplaats beschikbaar wil stellen kan contact opnemen met het lokale aanspreekpunt van het Jeugdfonds. 
Wilt u zich aanmelden als intermediair om voortaan aanvragen te kunnen indienen, dan kan dat via www.allekinderendoenmee.nl
Meer informatie

Rudolf Huberts is het lokale aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdfonds Sport. Voor vragen over het Jeugdfonds Sport kunt u contact met hem opnemen: rhuberts@oldebroek.nl / 038 375 8658. Voor vragen over het Jeugdfonds Cultuur kunt u contact opnemen met de cultuurmakelaar van Cultuurplein Noord Veluwe.

Klik hier voor de website van het Jeugdfonds Gelderland 
Klik hier voor de spelregels van het Jeugdfonds in de gemeente Oldebroek
Klik hier voor een informatiefolder voor ouders
Klik hier voor een ouderkaart (ingevuld meenemen als je een aanvraag wilt doen)

Lokale intermediairs

Bij onderstaande scholen en instanties is een intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief. Wie dat precies is binnen de organisatie kunt u daar navragen of via Goed Bezig Oldebroek.

Voortgezet onderwijs:

Agnieten College
Carolus Clusius College

Basisonderwijs:

De Bron
De Meidoorn
De Rank
De Regenboog
De Uilenhorst
De Wegwijzer
De Wereldweide
Eben Haëzerschool
Looschool
Nassauschool
Noordermerk
Schaapskooi
Timotheüsschool

Overige partijen:

Careander
CJG Oldebroek
GGD, Jeugdverpleegkundige
Jeugdbescherming Gelderland
Jeugdzorg
Leergeld Nederland
Stimenz
Straathoekwerk Nummer-13
Cultuurplein Noord Veluwe
Vitree