Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Week van de mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid is een jaarlijks terugkerende themaweek in Nederland om aandacht te vragen voor het belang van mediawijsheid. Tijdens deze week worden verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd om mensen bewust te maken van de kansen en uitdagingen die de digitale wereld met zich meebrengt.

Binnen het kader van de Week van de Mediawijsheid speelt Goed bezig Oldebroek een rol door mediawijsheid te integreren in hun activiteiten en programma's. Door bijvoorbeeld workshops of voorlichting te organiseren over het gebruik van media en sociale media in relatie tot gezonde voeding en beweging. Hierbij worden jongeren bewust gemaakt van de invloed van media op hun eet- en beweeggedrag en leren ze hoe ze mediawijs keuzes kunnen maken.

Daarnaast werkt Goed bezig Oldebroek samen met lokale scholen, ouders en andere partners om mediawijsheid te bevorderen. Bijvoorbeeld door samenwerking met scholen om mediawijsheid onder de aandacht te brengen tijdens het schooljaar en ouders te informeren over het belang van mediawijsheid voor een gezonde leefstijl.

Op deze manier draagt Goed bezig Oldebroek bij aan zowel de bevordering van een gezonde leefstijl als mediawijsheid en worden jongeren geholpen om op een verantwoorde manier om te gaan met media en digitale technologieën in relatie tot hun gezondheid.

Logo Week van de mediawijsheid