Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Responslessen

Goed Bezig geeft op verschillende basisscholen in de gemeente Oldebroek responslessen. Respons is een op vechtsport gebaseerde bewegings(pedagogische) methode die helpt bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen. Het is gericht op het omgaan met pestgedrag en groepsdruk.

Het doel van de lessen is om de kinderen positieve ervaringen te geven hoe zij voor zichzelf opkomen, grenzen aan kunnen geven en hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk. Het plezier staat daarbij voorop.

Doelgroep

Door deze methode aan te bieden op het basisonderwijs in de groepen 6, 7 en 8, worden de maatschappelijke problemen bespreekbaar gemaakt en de gevolgen inzichtelijk gemaakt. De leerlingen gaan op spelende en lerende manier ervaren hoe zij om kunnen gaan met lastige en/of bedreigende situaties. Ze leren hoe ze kunnen handelen als ze in een situatie terecht komen waarin ze zich niet prettig voelen.

Werkwijze

Tijdens de lessenreeks van 7 lessen komen deze verschillende thema’s aan bod:

  1.  Stevig in je schoenen staan
  2.  Stop, tot hier en geen stap verder
  3.  De taal van je lichaam
  4.  Als het dan toch moet?! (deel 1)
  5.  Als het dan toch moet?! (deel 2)
  6.  Hulp vragen en hulp bieden
  7.  Vertrouwen in jezelf en in de ander

Deze thema’s worden ingevuld door te werken aan verschillende competenties:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Karlijn Mooren via kmooren@oldebroek.nl of bel naar 038 375 86 58