Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Sportverenigingen leiden vrijwilligers op tot VertrouwensContactPersoon

donderdag 28 maart 2019

De verenigingen OWIOS, VSCO’61, Blauw Wit en sc Oldebroek hebben met meerdere vrijwilligers de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon gevolgd. Op dinsdag 26 maart was de laatste avond en ontvingen de deelnemers hun certificaat. Het idee tot het opleiden van de vrijwilligers kwam tot stand na een workshop over een veilig sportklimaat, die Goed Bezig Oldebroek in september 2018 organiseerde.


De geslaagde cursisten van o.a. OWIOS, Blauw Wit, VSCO'61 en sc Oldebroek met de cursusleidster

Sportplezier
Voor sporten in een veilig klimaat is landelijk onder de aandacht. Hierin wordt het beleven van sportplezier steeds belangrijker. Een vertrouwenscontactpersoon kan in gevallen van incidenten benaderd worden door leden van de vereniging. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt, brengt het incident in kaart, kan mogelijkheden tot acties schetsen of doorverwijzen naar een hulpverlener.

Preventief
Daarnaast kan de vertrouwenscontactpersoon ook een preventieve rol hebben. “Wij proberen incidenten te voorkomen door het opstellen van beleid rondom gedrag langs de velden en het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag voor elke begeleider of trainer.” Aldus Bettie namens van de vertrouwenscommissie van OWIOS.
Rudolf Huberts is namens Goed Bezig Oldebroek blij met de inspanning van deze verenigingen: “Ik ben blij dat deze verenigingen deze stap hebben gezet. Het geeft de vrijwilliger die vertrouwenscontactpersoon is handige tools om zijn of haar taak goed uit te voeren. Erg waardevol voor een nog fijner en veiliger sportklimaat in de gemeente Oldebroek.”

Recente nieuwsitems