Het online activiteitenplatform van de gemeente Oldebroek

Nieuws

Gewoon sporten voor mensen met een beperking in de regio Noord Veluwe

dinsdag 13 november 2018

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft een matig tot zware handicap. Dat zijn ongeveer 1,7 miljoen mensen in heel Nederland. De regio Noord Veluwe zet zich in voor een toename van de sportparticipatie voor mensen met een beperking en wil zoveel mogelijk mensen in de regio helpen naar een passend sport- en beweegaanbod. Hierbij is de samenwerking opgezocht met het landelijk platform Uniek Sporten. Bij de uitvoering van deze samenwerking wordt gebruik gemaakt van het subsidieprogramma Grenzeloos Actief.

Op vrijdag 12 oktober 2018 is een samenwerkingsovereenkomst getekend in Nunspeet tussen Uniek Sporten en de regio Noord Veluwe. De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten zetten zich in om sport voor iedereen mogelijk te maken. Er wordt onder andere samengewerkt om het sportaanbod voor mensen met een beperking in de regio in kaart te brengen. Uniek Sporten is hier de ideale samenwerkingspartner voor; zij brengen vraag en aanbod voor aangepast sporten bij elkaar. Op de website van Uniek Sporten (www.unieksporten.nl) is nu ook het sportaanbod van de regio Noord Veluwe inzichtelijk gemaakt. Zo is er onder andere fitness, tennis, gym en voetbal te vinden, maar ook schermen, paardensport, indoor skiën en kickboksen.

Met het inzichtelijk maken van het huidige sportaanbod willen we als regio sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen stimuleren om nog niet bestaand aanbod te ontwikkelen. Elke gemeente heeft een lokaal aanspreekpunt aangepast sporten waar je terecht kan met je vragen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij het lokale aanspreekpunt aangepast sporten Sanne Visser via svisser@oldebroek.nl of via 038 375 86 58.

 

Op de foto Wethouders Sport

v.l.n.r.: Willem Krooneman (Elburg), Jan Berkhoff (Heerde), Martijn Hospers (Hattem), Marije Storteboom bij afwezigheid Mark van de Bunte (Nunspeet), Bob Bergkamp (Oldebroek), Stefan de Weerdt (regio coördinator), Laurens Klappe (Ermelo)

Midden voor: Arjo Wijnhorst (Uniek Sporten), Marcel Companjen (Harderwijk)

Niet op de foto: Gerbert Priem (Putten), Mark van de Bunte (Nunspeet)

Recente nieuwsitems